Referencie

Kontrola a korekcia textov na bidet-shower.eu
Preklad produktových textov a blogových článkov na stránke goled.at