Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chcela by som Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by som Vás chcela ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre mňa dôležitá a za týmto účelom mám zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Kto som

Adresa webovej stránky je: https://donemciny.sk.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Ramona Zuber, konateľka
nevilleweb s.r.o.
Bratislavská 23
94603 Kolárovo
IČO: 47130164
DIČ: 2023751488

Aké osobné údaje získavam a prečo ich zbieram

Kontaktné formuláre

Údaje meno a email slúžia výlučne na to, aby som Vás mohla spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

Súbory cookies

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako dlho uchovávam vaše údaje

Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby som Vám odpovedala na Vašu správu (cca 7 dní).

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
  • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
  • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
  • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
  • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.