Kontakt

Fakturačné údaje:

nevilleweb s.r.o.
Bratislavská 23
94603 Kolárovo
IČO: 47130164
DIČ: 2023751488
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl. č.: 34111/N
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

Peňažný ústav:
Fio banka, a.s.
Č.účtu: 2601381856 / 8330
IBAN: SK34 8330 0000 0026 0138 1856 (SK3483300000002601381856)

Kontaktný formulár