Cenník

Cena prekladu zo slovenčiny do nemčiny je 12 EUR s DPH za preklad 1 normostrany (NS, 1 normostrana je presne 1800 znakov) zdrojového textu.
Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana.

Napíšte mi, ak máte záujem