Preklad zo slovenčiny či maďarčiny do nemčiny

Vitajte,

na mojej stránke. Som Ramona Zuber a rada preložím Váš slovenský či maďarský text do nemčiny. Predpokladám, že Vám nepostačuje preklad Google prekladača zo slovenčiny či maďarčiny a preto ste zablúdili sem.

Rada Vám s prekladom pomôžem. Predbežnú cenu za preklad si môžete overiť na podstránke Výpočet normostrany. Vyhradzujem si právo po zaslaní textu cenu navýšiť v prípade, že by bol príliš zložitý, napr. kvôli množstvu technických pojmov, čo si z mojej strany vyžaduje preštudovať si kontext k tým pojmom a nájsť nemecký ekvivalent, teda nielen doslovný preklad, prípadne dodatočnú komunikáciu pre upresnenie s Vami.

Keď potrebujete úradný preklad z nemčiny do slovenčiny, tak bohužial na to oprávnenie momentálne nemám. Teda pečiatku odo mňa nedostanete k preloženým dokumentom.

Teším sa na spoločnú prácu.